Nhau thai cừu

Giới thiệu viên uống nhau thai cừu DHC 3600mg của Nhật Nhau thai là một bộ phận của thai nhi, nối bào thai với tử cung của mẹ. Đây là con đường vận chuyển ...

Sức Khỏe Toàn Diện
Logo